Tallers Mates 6è

No description

Webmix users:

0 Users
Perímetre Polígons I Perímetre i Àrea Triangle Perímetre i Àrea Rectangle Perímetre Quadrat, Rombe... Activitats Figures Planes Àrees i Perímetres Poligons Àrees i Polígons Teoria: Àrees Àrees Polígons Àrees Paral·lelograms... L'Àrea de llocs reals Àrees Quadrat i Rectangle Àrees Rombe, Romboide... El metre quadrat Àrea. Escales Valor Euros Euros i decimals Euros i decimals II Comptem monedes Comptem monedes i bitllets Passa de cèntims a euros Preu dels productes JClic: Eurobingo Escriure Fraccions Lectura de Fraccions Emparella Fraccions Emparella Fr Fraccions Equivalents I Fraccions Equivalents II Fraccions Equivalents III Fraccions Equivalents IV Fraccions Equivalents V Fraccions Equivalents VI Fraccions impròpies Fraccions i percentatges Sopa de Lletres Fraccions La Fracció com a operador La Fracció com a operador II Comparació de Fraccions Comparació de Fraccions II
Suma de Fraccions Operacions amb fraccions Edilim Operacions Fraccions Activitats Percentatges Percentatges Genmàgic Vídeo Com calcular percentat... Regla de tres Joc Laberint Percentatges Explicació i Jocs Percentatg... Problemes amb la Regla de 3 Problemes IVA i descompte Problema Percentatges Hores, minuts i segons Sistema Sexagesimal JClic: Sistema sexagesimal Problema Sistema Sexagesimal Unitat del Temps Relacionar Hores i Minuts Relacionar Minuts i Segons Recull Activitats El Temps Recull Activitats El Pes Teoria i Canvi d'Unitats El quilogram i el gram JClic: Problemes El Pes