Engelsk 4 færdigheder

Dette webmix er lavet så eleverne kan selvtræne indenfor disse kategorier: blå=lyttteøvelser, røde= læseøvelser, gule= skriveøvelser, lilla=ordforråd og grønne= grammatik.

Created by :

Henriette Hjelm Hansen

Webmix users:

25 Users