02 LA TERRA: CARACTE ELS MOVIMENTS DE LA Mapa de las placas t Definició d'un terra