כרטיס זכייה על התנהגות נאותה כרטיס זכייה על התנהגות נאותה קוביית הזכרונות שלי סוף שנה קוביית הזכרונות שלי סוף שנה חבילה עוברת סוף שנה חבילה עוברת סוף שנה תמונות פעילות סיכום שנה תמונות פעילות סיכום שנה יום הורים ההערכה שלי יום הורים ההערכה שלי סיכום היום שלי סיכום היום שלי מד הרגשות מד הרגשות מכתבי נחת מכתבי נחת קווה קווה כעסים קווה קווה כעסים גלגל פתרון בעיות גלגל פתרון בעיות הערכת מחצית גיבור על הערכת מחצית גיבור על הוראה מפורשת בכיתה הרגילה הוראה מפורשת בכיתה הרגילה כרטיסיות לתלייה הוראה מפורשת כרטיסיות לתלייה הוראה מפורשת
כרטייסית זמן חשיבה הוראה מפורש כרטייסית זמן חשיבה הוראה מפורש משחקים מרחוק מרגישים קרוב משחקים מרחוק מרגישים קרוב כלים דיגיטליים כלים דיגיטליים קשב וריכוז תרגילים קשב וריכוז תרגילים קלפים לפעילות כישורי חיים קלפים לפעילות כישורי חיים מודל אפר מודל אפר"ת הפרגונון הפרגונון דרכים לומר תודה סיום שנה דרכים לומר תודה סיום שנה קלפי כוחות ורשות קלפי כוחות ורשות קלפי שיח לאספת הורים קלפי שיח לאספת הורים הערכה עצמית בצבעים הערכה עצמית בצבעים פיצה רפלקציה פיצה רפלקציה כרטיסיות לשיחות אישיות כרטיסיות לשיחות אישיות כרטיסיות לסיכום תקופה כרטיסיות לסיכום תקופה האור שבך האור שבך הוראה מפורשת כרטיסיות ללוח הוראה מפורשת כרטיסיות ללוח מודל יר מודל יר"ל קופונים של מחמאות קופונים של מחמאות סמיילי פתיחת שנה סמיילי פתיחת שנה טאקי לשיח מורה תלמיד טאקי לשיח מורה תלמיד הרוח נושבת משחק היכרות הרוח נושבת משחק היכרות פעילויות לימודיות לפתיחת שנת ה פעילויות לימודיות לפתיחת שנת ה שיח בנושא התחלות שיח בנושא התחלות שיח דיאולוגי שיח דיאולוגי קופונים עיצוב התנהגות קופונים עיצוב התנהגות כרטיסיית ההצלחות שלי כרטיסיית ההצלחות שלי כרטיסיית עיצוב התנהגות כרטיסיית עיצוב התנהגות פורמט לבניית תכנית אישית מבוסס פורמט לבניית תכנית אישית מבוסס פורמט לכתיבת הסיפור הכיתתי פורמט לכתיבת הסיפור הכיתתי